Sponsring

Sponsring

2KöK ser sponsring som en viktig del i det lokala engagemanget, samt ett sätt att främja sitt varumärke. Sponsringen ska vara till nytta både för mottagaren och för företaget.

Riktlinjer

  • Sponsringen ska främst rikta sig till registrerade klubbar och föreningar inom Piteå kommun.
  • Sponsringen riktar sig i första hand till föreningar med ungdomsverksamheter.
  • Vi sponsrar inte verksamheter som kan uppfattas omoraliska, oetiska eller på annat sätt integritetskränkande.

Sponsringsavtal

I ansökan väljer varje sökande hur stor summa som önskas, inkluderat reklamskatt, moms och ev. tryckkostnader. Påbörjade avtal sträcker sig i ett år. Därefter görs nya ansökningar. Kraven på motprestationer är att 2KöK ska ha rätten att använda mottagarens namn för att tillkännage sponsringen, samt att mottagaren ska göra sponsringen känd för sina medlemmar genom anslag, och på en eventuell hemsida.

Uttagning och urvalskriterier för sponsringspaketen

Uttagningarna görs en gång per år, september.

Kriterier för urval

  • Syfte och riktlinjer.

Alla ansökningar skickas till vår e-post info@2kok.se

För att förenkla handläggningen och kunna ge dig ett snabbt och rättvist besked sker alla förfrågningar och ansökningar direkt via e-post. Ansökningarna tas emot fram till 31:a augusti för perioden 1,a oktober till den sista september. Svar lämnas till ansökande inom en månad.Kontakta oss!

Telefon

Öppettider 2KöK Acusticum
Lunch måndag – fredag: 11.00 – 13.30
Fika måndag – fredag: 09.30 – 14.30
telefon: 0911 – 122 45

Öppettider Borggårdens Matsalar
måndag – fredag: 10.45 – 13.00
telefon: 0911 – 23 96 91

Öppettider Plankan Restaurang
måndag – fredag: 10.45 – 13.00
telefon: 0911 – 21 26 60